Чланство

Чланови

Свако физичко лице које прихвати циљеве и Статут Удружења и попуни приступницу може, под једнаким условима утврђеним Статутом, да постане члан Удружења.

Физичко лице са навршених 14 година старости може бити члан Удружења сходно поступку прописаном Статутом.

Приступницу за малолетно лице са навршених 14 година живота даје сам малолетник уз изјаву о давању сагласности његовог законског заступника у складу са законом.

Чланови могу бити редовни и придружени.

Предајом приступнице, физичко лице стиче статус кандидата за чланство у Удружењу.

Статус придруженог члана стиче кандидат за чланство који учествује у раду Удружења кроз ширење идеје о слободном знању, док статус редовног члана стиче кандидат за чланство који учествује у раду Удружења кроз учествовање у редовним активностима Удружења.

Одлуку о пријему у придружено и редовно чланство доноси Скупштина Удружења.

За више информација о чланству прочитати Статут Удружења. 

Придружи се

Да бисте стекли статус кандидата за чланство у Удружењу довољно је да преузмете и попуните приступницу и дате сагласност да се ваши подаци могу користити за евидентирање чланства у Удружењу.

Попуњену приступницу пошаљите на kancelarija@vikimedija.org.