Председник и потпредседник

Председник Удружења је особа којој је Скупштина поверила мандат за обављање различитих задужења, а у складу са Статутом. Председник представља Удружење у контакту са трећим лицима, председава Скупштином и обавља друге функције које су му поверене од стране Скупштине и Управног одбора.

На Једанаестој ванредној седници Скупштине, одржаној 8. децембра 2013. године, за Председника Удружења једногласно је изабран Филип Маљковић. Мандат му је продужен за још две године на Четрнаестој ванредној седници Скупштине, одржаној 6. децембра 2015. године.

Потпредседник Удружења помаже рад Председника и мења га у случају немогућности да обавља поверена му задужења, а уједно и обавља друге функције, које му повере Скупштина и Управни одбор. Његов мандат је, такође, две године.

На Петнаестој редовној седници Скупштине, одржаној 21. фебруара 2016. године, за Потпредседника Удружења једногласно је изабран Ђорђе Стакић.

Претходни председници и потпредседници


Председник

Потпредседник

 • Ана Младеновић (4. јул 2010 25. март 2012; 25. март 2012 24. фебруар 2013)
 • Ангелина Марковић (7. јануар 2007 13. мај 2007; 4. јул 2010 25. март 2012)
 • Ацо Брајковић (13. мај 2007 4. јул 2010)
 • Бојан Калкан (4. јул 2010 25. март 2012; 25. март 2012 24. фебруар 2013)
 • Бранислав Јовановић (8. децембар 2013 /)
 • Горан Анђелковић (18. децембар 2005 13. мај 2007)
 • Горан Обрадовић (оснивање 13. мај 2007; 13. мај 2007 4. јул 2010; 4. јул 2010 25. март 2012)
 • Драган Амброзић (12. децембра 2005 4. јул 2010)
 • Драган Сатарић (оснивање - 13. мај 2007; 13. мај 2007. - 4. јул 2010.; 4. јул 2010. - 25. март 2012.; 25. март 2012. - 24. фебруар 2013)
 • Иван Надор (25. март 2012 24. фебруар 2013)
 • Јован Вуковић (18. децембар 2005 13. мај 2007; 13. мај 2007 4. јул 2010; 4. јул 2010 25. март 2012; 25. март 2012 24. фебруар 2013)
 • Марко Калинић (4. јул 2010 25. март 2012)
 • Марко Милосављевић (4. јул 2010 25. март 2012; 25. март 2012 24. фебруар 2013)
 • Милан Јелисавчић (оснивање 13. мај 2007)
 • Милан Стојановић (4. јул 2010 25. март 2012; 25. март 2012 24. фебруар 2013)
 • Миле Киш (4. јул 2010 25. март 2012)
 • Милош Трајковић (4. јул 2010 25. март 2012; 25. март 2012 24. фебруар 2013)
 • Небојша Бозало (оснивање 13. мај 2007; 4. јул 2010 25. март 2012)
 • Невена Тарлановић (7. јануар 2007 13. мај 2007; 13. мај 2007 4. јул 2010; 4. јул 2010 25. март 2012)
 • Невенка Антић (4. јул 2010 25. март 2012; 25. март 2012 24. фебруар 2013)
 • Никола Смоленски (оснивање 13. мај 2007; 13. мај 2007 4. јул 2010; 4. јул 2010 25. март 2012; 25. март 2012 24. фебруар 2013)
 • Саша Стефановић (Ниш) (7. јануар 2007 13. мај 2007; 4. јул 2010 25. март 2012)
 • Саша Стефановић (Суботица) (оснивање 13. мај 2007; 13. мај 2007 4. јул 2010; 4. јул 2010 25. март 2012)
 • Слободан Каштеровић (18. децембар 2005 13. мај 2007; 4. јул 2010 25. март 2012; 25. март 2012 24. фебруар 2013)
 • Срђан Весић (7. јануар 2007 13. мај 2007; 13. мај 2007 4. јул 2010; 4. јул 2010 25. март 2012)
 • Филип Маљковић (оснивање 13. мај 2007; 13. мај 2007 4. јул 2010; 4. јул 2010 25. март 2012; 25. март 2012 8. децембар 2013)
 • Бранислав Јовановић (8. децембар 2013 10. децембар 2015)
 • Ђорђе Стакић (оснивање 13. мај 2007; 13. мај 2007 4. јул 2010; 4. јул 2010 25. март 2012; 25. март 2012 24. фебруар 2013; 21. фебруар 2016 данас)